• جمعيت و تقسيمات كشوري بخش شراء
 •   1ـ بخش شراء يكي از 3 بخش شهرستان همدان مي باشد كه داراي 2/1314 كيلومتر وسعت دارد و داراي 42 روستا بوده ,و مركزيت آن شهرقهاوند مي باشد كه از ناحيه شمال با بخش فامنين و كميجان و ناحيه غرب با بخش مركزي همدان و مشرق با استان مركزي و از ناحيه جنوب با بخش جوكار همسايه مي باشد .
      2 ـ با سه دهستان بنامهاي شوردشت ـ جيحون دشت و چاهدشت كه هر كدام وجه تسميه خاص خود را دارد . دراين بخش رودخانه هاي همدان چاي كه از كوههاي الوند و قره چاي از كوههاي شازند سرچشمه مي گيرند . در قسمتي از اين بخش جاري مي باشد در روستاي امامزاده پيرنهان همديگر را تلاقي و به درياچه شور قم مي ريزند .
     3ـ اين بخش به لحاظ اينكه اراضي آن بصورت دشت مي باشد كه خاك آن مستعدهر نوع كشت محصول مي باشد كه عمده توليدات كشاورزي علوفه مي باشد كه در استان مقام اوّل را داراست و به استانهاي قم ـ تهران ـ اصفهان ـ فارس ـ خراسان صادر مي گردد . گندم دومين محصولي است در جهت خودكفايي توليد مي گردد .
   4 ـ به لحاظ آهكي بودن كوهها و تپه ها چندين معدن برداشت سنگي آهكي كه در مصارف ساختماني صنعتي كاربرد دارد فعال مي باشند . درخصوص وجه تسميه بخش تعابير مختلفي مي باشد ، منجمله بعضي شـراء را محل خـريـد و فـروش دانستـه و مي گويند زماني اينجا محل خريد و فروش بوده . اين موضوع كمتر به واقعيت نزديك است ولي براساس شواهد و قرائن به لحاظ اينكه بخش داراي مراتع وسيع و در عين حال خوش آب و هوا بوده . از اطراف و اكناف خصوصاً مناطق مركزي و جنوبي در فصل بهار و تابستان دامهاي خود را جهت چرا به اين منطقه مي آورده اند و در واقع به منطقه چراگاه معروف مي شود و به مرور زمان ((گاه))حذف مي شود و تنها كلمه (( چرا )) كه مشهور مي باشددر بين مردم رواج مي يابد و حرف (( چ )) نيز بعد از مدتها به (( ش )) مبدل و كلمه شراء رواج مي يابد . اين بخش قبلاً به نام شراء پيشخور معروف بوده كه بعد از آخرين تقسيمات كشوري تعدادي از روستاهاي بخش انتزاع و به استان مركزي و بخش فامنين الحاق و كلمه پيشخور نيز حذف مي گردد


  فاصله روستاها تا بخششراء
  رديف
  نام روستا
  فاصله تا مرکز شهرستان (کيلومتر)
  فاصله تا مرکز بخش (کيلومتر)
  جمعيت
  1
  آب انبار
  64
  51
  67
  2
  آقدره
  70
  17
  74
  3
  احمدآباد تپه
  60
  35
  620
  4
  احمدآبادشراء
  55
  15
  791
  5
  اميرآباد كرد
  61
  22
  384
  6
  ايده لو
  46
  31
  79
  7
  بركت آباد
  65
  12
  190
  8
  بزنيجرد
  51
  22
  69
  9
  بوبوك آباد
  35
  30
  1790
  10
  بوياقچي
  60
  8
  203
  11
  جيحون آباد
  58
  11
  1334
  12
  حاجي مقصود
  49
  35
  62
  13
  خماجين
  55
  20
  344
  14
  خيرآباد
  60
  15
  724
  15
  دشته
  54
  4
  1546
  16
  دولت آباد
  60
  45
  76
  17
  ديزج
  63
  13
  453
  18
  راهجرد
  63
  42
  659
  19
  رزج
  67
  17
  415
  20
  سماوك
  40
  25
  161
  21
  شيرين آباد
  67
  15
  893
  22
  طاحون آباد
  35
  11
  82
  23
  عبدالرحيم
  55
  34
  2435
  24
  فيروزآباد
  62
  31
  121
  25
  قبچاق
  49
  46
  191
  26
  قرخلر
  28
  40
  1966
  27
  قشلاق سفلي
  60
  24
  88
  28
  قشلاق عليا
  61
  26
  185
  29
  قوزليجه
  42
  15
  86
  30
  قهاوند
  0
  0
  2850
  31
  كوزره
  55
  22
  2316
  32
  گنبدچاي
  40
  14
  699
  33
  مسلم آباد
  43
  33
  603
  34
  مهاجر آباد
  70
  30
  49
  35
  ميلاجرد
  43
  25
  723
  36
  نو ده قره باغي
  44
  22
  268
  37
  وركش
  61
  24
  68
  38
  هيزج
  61
  25
  1111
  39
  يسرلو
  32
  35
  1317
  40
  يكله
  51
  2
  993
   
  جمع
  2211
   
  28897
  جمعيت بخش شراء :
  روستا
  خانوار
  جمعيت
  مرد
  زن
  اب انبار
  19
  74
  35
  39
  احمداباد
  198
  725
  366
  359
  احمدابادتپه
  164
  608
  320
  288
  اقدره
  19
  59
  29
  30
  اميرابادكرد
  77
  309
  147
  162
  ايده لو
  19
  69
  32
  37
  بركت اباد
  41
  148
  71
  77
  بزينه جرد
  11
  45
  23
  22
  بوياقچي
  21
  100
  50
  50
  بيوك اباد
  394
  1305
  659
  646
  جيهون اباد
  209
  782
  358
  424
  حاجي مقصود
  21
  76
  42
  34
  خماجين
  63
  278
  140
  138
  خيراباد
  129
  544
  277
  267
  دشته
  395
  1478
  748
  730
  دولت اباد
  19
  63
  30
  33
  ديزج
  105
  371
  198
  173
  راهجرد
  64
  255
  123
  132
  رزج
  89
  307
  156
  151
  سماوك
  34
  244
  184
  60
  شيرين اباد
  193
  743
  377
  366
  طاحون اباد
  23
  69
  36
  33
  عبدالرحيم
  622
  2265
  1163
  1102
  فيروزاباد
  16
  59
  31
  28
  قپچاق
  49
  180
  87
  93
  قرخلر
  479
  1788
  926
  862
  قشلاق سفلي
  27
  93
  45
  48
  قشلاق عليا
  35
  154
  78
  76
  قلعه نظراباد
  *
  *
  *
  *
  قوزليجه
  7
  32
  21
  11
  كوزره
  581
  2029
  1044
  985
  گنبدچاي
  171
  605
  299
  306
  مسلم اباد
  131
  457
  236
  221
  مهاجراباد
  10
  49
  29
  20
  ميلاجرد
  114
  402
  199
  203
  نوده
  61
  185
  91
  94
  وركش
  15
  58
  31
  27
  هيزج
  276
  1005
  475
  530
  يسرلو
  319
  1117
  573
  544
  يكله
  262
  944
  454
  490